【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
赵梓婷 - Kẻ Cắp Gặp Bà Già (热搜原版)
[id:$00000000] [ar:赵梓婷] [ti:Kẻ Cắp Gặp Bà Già (热搜原版)] [by:] [hash:1537a06d6f234931b754fbd8d08ad4d1] [al:] [sign:] [qq:] [total:196963] [offset:0] [00:00.00]赵梓婷 - Kẻ Cắp Gặp Bà Già (热搜原版) [00:28.04]Có phải anh đang trêu đùa em đấy không [01:01.64]Có phải anh đang trêu đùa em đấy không [01:04.83]Thả thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động [01:09.18]Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không [01:12.14]Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng [01:15.94]Đừng cứ im lặng rồi đi anh ơi anh ơi [01:19.50]Tình em chẳng như trò chơi [01:21.47]Mà anh đến đây lả lơi [01:23.52]Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi chơi vơi [01:26.95]Trò chơi hết rồi [01:28.69]Trò chơi hết rồi [01:31.30]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại [01:36.44]Ngược lại [01:38.79]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại [01:43.94]Ngược lại [02:01.82]Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à [02:04.78]Kẻ cắp sẽ gặp bà già bà già sẽ cho biết là [02:08.95]Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à [02:12.21]Đời anh đi gieo tương tư rồi anh thấy là [02:16.46]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载