【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Kaiz、Phúc Du、King Kudo - AKLGD (Remix)
[id:$00000000] [ar:牌6] [ti:Anh không làm gì đâu anh thề (DJ完整原版)] [by:] [hash:86e0604e1f557d3e301127bd443eb93f] [al:] [sign:] [qq:] [total:236878] [offset:0] [00:00.09]牌6 - Anh không làm gì đâu anh thề (DJ完整原版) [00:00.39]Written by:King Kudo、Phúc Du [00:13.35]Yeah yeah yeah yeah [00:15.57]Em hôm nay ngon và căng cực [00:17.51]Ăn mặc sang chảnh cùng đi ăn mực [00:19.29]Áo bó căng tròn ở vùng ngang ngực [00:21.20]Làm anh thấy mệt và uốn nước tăng lực [00:23.04]Giờ biết làm gì hè cũng nóng rồi [00:24.94]Rượu cũng đã uốn cũng đã ngấm mồi [00:26.79]Kí túc xá của em cũng đã đóng rồi [00:28.75]Anh tự nhiên lại đau bụng lắm rồi [00:30.59]Hay có nhà nghỉ thì ta vào Êy [00:32.53]Mấy phút thôi em thấy sao nào Ey [00:34.44]Đi vệ sinh thôi sẽ không kì đâu [00:36.45]Anh thề anh không làm gì đâu [00:38.23]Anh hứa có gì anh chỉ ôm thôi [00:40.13]Hay là cùng lắm ta dừng ở hôn môi [00:41.97]Anh hứa mười phút là ta nhanh về [00:43.75]Anh không làm gì đâu anh thề [00:45.64]Anh không làm gì đâu anh thề [00:47.54]Anh không làm gì đâu anh thề [00:49.56]Anh không làm gì đâu anh thề [00:51.47]Anh không làm gì đâu anh thề [00:59.05]Anh không làm gì đâu anh thề [01:03.60]Anh thề [01:07.45]Anh thề [01:11.19]Anh thề [01:14.21]Anh không làm gì đâu anh thề [01:44.39]Anh không làm gì đâu anh thề [02:06.88]Alo này em ơi [02:08.53]Hôm nay em có rảnh không [02:10.62]Anh mời đi uống trà sữa [02:12.33]Uồi anh đã nhìn thấy đường mông [02:14.42]Anh chỉ muốn đi chơi và nữa [02:16.10]Uồi anh cảm thấy nóng quá [02:17.52]Cảm giác này chỉ muốn về nhà [02:19.36]Em ơi Đi về nhà anh không [02:21.15]Nhà anh vẫn còn đang bật điều hoà [02:23.21]Anh không có ý gì đâu [02:25.31]Anh dắt em về vì là [02:27.03]Nóng quá anh chả biết đi đâu [02:28.71]Chứ anh đã hứa anh không làm gì mà [02:30.71]Anh sẽ hứa trong ngày hôm nay [02:32.43]Chả làm gì cùng lắm hôn tay [02:34.61]15 phút thôi không lề mề [02:36.20]Anh hứa anh không làm gì đâu anh thề [02:39.70]Đâu anh thề [02:40.98]Anh không làm gì đâu anh thề [02:42.87]Anh không làm gì đâu anh thề [02:44.85]Anh không làm gì đâu anh thề [02:52.47]Anh không làm gì đâu anh thề [02:57.01]Anh thề [02:59.96]Anh không làm gì đâu anh thề [03:07.53]Anh không làm gì đâu anh thề [03:15.02]Anh không làm gì đâu anh thề [03:22.67]Anh không làm gì đâu anh thề [03:30.28]Anh không làm gì đâu anh thề [03:37.80]Anh không làm gì đâu anh thề [03:45.35]Anh không làm gì đâu anh thề [03:52.97]Anh không làm gì đâu anh thề
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载