【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Tăng Duy Tân、BAE - Dạ Vũ (夜舞)
[id:$00000000] [ar:Tăng Duy Tân、BAE] [ti:Dạ Vũ (夜舞)] [by:] [hash:9f920dada519875bdc162ad6881cc168] [al:] [sign:] [qq:] [total:202000] [offset:0] [00:00.13]Tăng Duy Tân、BAE - Dạ Vũ (夜舞) [00:19.40]Khi màn đêm vừa buông [00:22.17]mưa vừa tuôn ở trên mái hiên [00:24.02]em vẫn cứ uống [00:26.42]Sương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống [00:30.70]nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn sỏi đá [00:35.91]Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu [00:40.18]Sóng xô muồn trùng [00:41.34]đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu [00:44.43]Chưa từng cho phép suy tư [00:46.20]em không cho mình đau [00:47.83]Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu [00:52.73]Vì lỡ say trong một vòng tay ai [00:55.80]dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn [01:01.28]Từ đó em không còn cần ai thương [01:04.60]giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn [01:10.10]giữa đêm dài [01:48.02]Màn đêm ôm lấy em [01:51.23]giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm êm [01:56.69]Một hàng mi lấm lem [01:59.92]ngả lưng bên nỗi buồn chẳng thể đong đếm [02:04.37]Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu [02:08.85]Sóng xô muồn trùng [02:10.02]đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu [02:13.20]Chưa từng cho phép suy tư [02:14.87]em không cho mình đau [02:16.42]Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu [02:21.27]Vì lỡ say trong một vòng tay ai [02:24.46]dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn [02:29.97]Từ đó em không còn cần ai thương [02:33.25]giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn [02:38.91]giữa đêm dài
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载