【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
豪大大 - KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ (Remix)
[id:$00000000] [ar:豪大大] [ti:KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ (Remix)] [by:] [hash:e224bd3afb99007b3a4cd67d14eebb09] [al:] [sign:] [qq:] [total:104333] [offset:0] [00:00.04]豪大大 - KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ (Remix) [00:05.19]Có phải anh đang trêu đùa em đấy không [00:08.01]Thả thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động [00:12.41]Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không [00:15.44]Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng [00:19.34]Đừng cứ im lặng rồi đi anh ơi anh ơi [00:22.80]Tình em chẳng như trò chơi [00:24.82]Mà anh đến đây lả lơi [00:26.67]Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi chơi vơi [00:30.28]Trò chơi hết rồi [00:31.87]Trò chơi hết rồi [00:34.48]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại [00:39.65]Ngược lại [00:42.00]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại [00:47.17]Ngược lại [00:50.05]Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à [00:53.04]Kẻ cắp sẽ gặp bà già bà già sẽ cho biết là [00:57.40]Ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à [01:00.53]Đời anh đi gieo tương tư rồi anh thấy là [01:04.31]Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载