【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Lương Gia Huy、Nhật Kim Anh - Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài
[id:$00000000] [ar:Luong Gia Huy,Nhat Kim Anh] [ti: Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài(梁祝)] [by:] [hash:6ff1f31b07a59ecbd9c17e51a42eeb94] [al:] [sign:] [qq:] [total:246622] [offset:0] [00:00.00]Lương Gia Huy、Nhật Kim Anh - Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài [00:30.71]Ngày hôm em bước chân qua trăng thề [00:34.68]còn nhớ không người [00:38.68]Tình đôi đã ta trao đêm trăng thề [00:42.64]anh có nhớ phút giây đầu tiên [00:46.59]Hôm anh đến trước nhà em [00:50.67]hôm anh đến đón em về [00:54.03]Người có nhớ người có nhớ hỡi người [01:01.67]Còn nhớ không em phút giây ban đầu [01:05.59]Còn nhớ không em những dòng thơ cũ [01:09.64]Mình đã trao nhau trao biết bao câu thề [01:14.66]em trao hết về anh [01:17.55]Còn nhớ không em tiếng yêu hôm nào [01:21.61]Còn nhớ không em bao lời em hứa [01:25.63]Còn nhớ không anh đêm dưới trăng ta thề [01:30.58]em trao hết về anh [01:35.66]Trọn kiếp không phai [01:52.57]Ngày hôm em bước chân qua trăng thề [01:56.61]còn nhớ không người [02:00.62]Tình đôi đã ta trao đêm trăng thề [02:04.57]anh có nhớ phút giây đầu tiên [02:08.56]Hôm anh đến trước nhà em [02:12.58]hôm anh đến đón em về [02:15.80]Người có nhớ người có nhớ hỡi người [02:23.56]Còn nhớ không em phút giây ban đầu [02:27.58]Còn nhớ không em những dòng thơ cũ [02:31.61]Mình đã trao nhau trao biết bao câu thề [02:36.53]em trao hết về anh [02:39.55]Còn nhớ không em tiếng yêu hôm nào [02:43.50]Còn nhớ không em bao lời em hứa [02:47.66]Còn nhớ không anh đêm dưới trăng ta thề [02:52.58]em trao hết về anh [02:55.57]Trọn kiếp không phai [03:11.59]Ngày đó bên nhau dưới trăng mơ màn [03:15.58]mình đã trao nhau trao nụ hôn cuối [03:19.55]Lời nói hôm nào trao biết bao ân tình [03:24.59]em nhớ mãi về anh [03:27.59]Ngày tháng bên nhau tiếng yêu ngọt ngào [03:31.56]mình đã trao nhau thiên đường êm ái [03:35.56]từng tiếng yêu anh em vẫn mang trong lòng [03:40.56]xin trao hết về anh [03:45.60]Trọn kiếp không phai
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载