【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Phao、CM1X - Hai Phút Hơn
[id:$00000000] [ar:Phao、CM1X] [ti:Hai Phút Hơn] [by:] [hash:135c00676e534c5a3c6b572726125fff] [al:] [sign:] [qq:] [total:194168] [offset:0] [00:00.00]Phao、CM1X - Hai Phút Hơn [00:00.70]Written by:Pháo [00:00.80]Composed by:Pháo [00:03.52]Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi [00:07.47]Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly [00:10.87]Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui [00:14.07]Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại [00:17.72]Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng [00:21.42]Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng [00:24.82]Đừng nói chi mà mình uống đi [00:31.74]12342341 hình như anh nói anh say rồi [00:38.75]1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi [00:46.12]Đừng nói chi mà mình uống đi [00:52.91]Đừng nói chi mà mình uống đi [01:30.28]Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi [01:33.88]Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly [01:37.33]Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui [01:40.52]Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại [01:44.22]Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng [01:47.91]Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng [01:51.46]Đừng nói chi mà mình uống đi [01:58.09]12342341 hình như anh nói anh say rồi [02:05.25]1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi [02:12.60]Đừng nói chi mà mình uống đi [02:19.39]Đừng nói chi mà mình uống đi [02:53.02]Anh nói anh yêu em mà [02:54.69]Đừng nói chi mà mình uống đi [03:01.64]Đừng nói chi mà mình uống đi
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载