【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Đinh Đại Vũ、KN - Huynh Đệ À
[id:$00000000] [ar:KN] [ti:Huynh ?? à] [by:] [hash:649bde0221ed0d69ab74b1038a5aa353] [al:] [sign:] [qq:] [total:267232] [offset:0] [00:00.96]Đinh Đại Vũ、KN - Huynh Đệ À [00:23.36]Từng tháng năm trôi qua [00:25.08]Chẳng thể nào hiểu ra [00:26.96]Vì sao năm xưa người vội bước đi [00:33.18]Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng [00:35.81]Nguyện khắc sâu [00:37.33]Bên chum rượu nồng người [00:39.35]Thích cạn chén với ta [00:43.26]Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh [00:47.62]Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay [00:53.60]Bôn ba nơi phong trần [00:55.63]Phiêu bạc gió sương tận tâm can [00:59.02]Nỗi sầu bi như giằng xé [01:02.62]Huynh đệ ơi huynh đệ à [01:07.57]Cuộc sống có tốt không [01:09.85]Có khỏe không [01:12.63]Chẳng hồi âm về đây [01:15.16]Chẳng hỏi thăm thế sao [01:17.81]Một câu quan tâm nào thấy đâu [01:23.08]Huynh đệ ơi huynh đệ à [01:27.79]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên [01:32.85]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa [01:38.04]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi [01:42.60]Anh sẽ quay về [02:06.89]Từng tháng năm trôi qua [02:08.56]Chẳng thể nào hiểu ra [02:10.74]Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không [02:17.01]Nhân gian rộng lớn [02:18.48]Nước cờ anh từng bước đi [02:20.85]Vạn điều tâm tư [02:22.73]Vẫn tin anh thành công [02:26.88]Khi đông qua đi nhất định anh quay về [02:30.93]Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông [02:36.99]Kết thúc tháng ngày phiêu du [02:39.37]Về nơi chốn an yên [02:41.20]Đàm đạo thâu đêm [02:42.76]Ly rượu cay cùng tri kỉ [02:46.21]Huynh đệ ơi huynh đệ à [02:51.11]Cuộc sống có tốt không [02:53.44]Có khỏe không [02:56.18]Chẳng hồi âm về đây [02:58.71]Chẳng hỏi thăm thế sao [03:01.35]Một câu quan tâm nào thấy đâu [03:06.37]Huynh đệ ơi huynh đệ à [03:11.33]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên [03:16.35]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa [03:21.46]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi [03:26.71]Huynh đệ ơi huynh đệ à [03:31.57]Cuộc sống có tốt không [03:33.80]Có khỏe không [03:36.63]Chẳng hồi âm về đây [03:39.10]Chẳng hỏi thăm thế sao [03:41.80]Một câu quan tâm nào thấy đâu [03:46.81]Huynh đệ ơi huynh đệ à [03:51.77]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên [03:56.78]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa [04:01.94]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi [04:06.60]Anh sẽ quay về
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载