【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Tăng Duy Tân、Phong Max - Ngay Tho (叹息版 Remix)
[id:$00000000] [ar:Tăng Duy Tân] [ti:Ngay Tho (叹息版Remix)] [by:] [hash:2e4e65619adae6ddd5e33dc721704b91] [al:] [sign:] [qq:] [total:449000] [offset:0] [00:00.00]Tăng Duy Tân - Ngay Tho (叹息版Remix) [00:51.97]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì [00:56.14]Và cho đến khi ta nhận ra [01:00.76]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ [01:04.70]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em [01:10.10]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng cơn mưa đang rơi [01:13.97]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời [01:18.82]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ [01:22.61]Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ [01:27.84]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên [01:31.94]Kìa giọng nói em còn vương vấn anh [01:36.18]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai [01:40.50]Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu [01:44.89]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [01:53.46]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [02:36.10]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì [02:39.89]Và cho đến khi ta nhận ra [02:44.52]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ [02:48.39]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em [02:53.99]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng cơn mưa đang rơi [02:57.71]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời [03:02.57]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ [03:06.36]Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ [03:11.36]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên [03:15.54]Kìa giọng nói em còn vương vấn anh [03:19.94]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai [03:24.34]Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu [03:28.73]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [03:37.31]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [04:36.57]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì [04:40.35]Và cho đến khi ta nhận ra [04:45.28]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ [04:48.85]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em [04:54.37]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng cơn mưa đang rơi [04:58.32]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời [05:03.17]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ [05:06.96]Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ [05:11.88]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên [05:16.21]Kìa giọng nói em còn vương vấn anh [05:20.54]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai [05:24.79]Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu [05:29.26]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [05:37.75]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [06:20.33]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì [06:24.27]Và cho đến khi ta nhận ra [06:29.20]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ [06:32.85]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em [06:37.83]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng cơn mưa đang rơi [06:42.15]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời [06:46.93]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ [06:50.80]Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ [06:55.73]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên [07:00.05]Kìa giọng nói em còn vương vấn anh [07:04.37]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai [07:08.70]Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu [07:13.10]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ [07:21.66]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载